• youtube
  • facebook

Đồng Tháp: Kéo giảm bạo lực gia đình

Tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 10 năm qua (từ 2008 - 2018) được kiềm chế và giảm mạnh- đó là nhận định từ thực tiễn triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sau10 năm.

Tại Đồng Tháp, thời gian qua, nhiều mô hình về phòng chống bạo lực gia đình được thành lập, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh đã có 568 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, thành lập tại 701 khóm, ấp, 510 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 734 tổ hòa giải cơ sở, 390 đường dây nóng, 2.544 địa chỉ tin cậy và 159 tủ sách pháp luật đặt tại các xã, phường, thị trấn... Các mô hình này đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và tư vấn xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong 7.600 vụ bạo lực gia đình xảy ra 10 năm qua, có 86,21% số vụ được xử lý theo các biện pháp hình sự, xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương hay góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư...; năm 2009, toàn tỉnh có 1.998 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2017, số vụ giảm còn 196 vụ.

create

Trần Thắng / Đại Đoàn Kết